Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Условия за плащане и доставка

!!!ВАЖНО!!!

СЧИТАНО ОТ 01.04.2018 Г., НАПРАВЕНИТЕ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СРЯДА ПОРЪЧКИ СЕ ИЗПРАЩАТ В ЧЕТВЪРТЪК, А НАПРАВЕНИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТЪК ДО НЕДЕЛЯ ПОРЪЧКИ СЕ ИЗПРАЩАТ В ПОНЕДЕЛНИК. ДЕНЯТ ЗА ДОСТАВКА Е СПОРЕД ГРАФИКА НА КУРИЕРСКА ФИРМА СПИДИ.

Прочетете повече в т.35 от настоящите Условия.

 

 

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

 

Настящите ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ДИВАЙН ГАРДЪН ЕООД (собственик на интернет магазин www.dgarden.bg ) от една страна и ПОТРЕБИЛТЕЛИТЕ на посочения вече интернет магазин, наричан за кратко сайт.

За да закупите стока от нашия сайт, Вие трябва:

  1. Да сте попълнили вярно елетронната форма за поръчка;
  2. Да посочите точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;
  3. Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите (клиентите) си посредством Интернет магазина (www.dgarden.bg). Тези условия обвързват всички потребители. С потвърждаване на поръчката потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
 

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.dgarden.bg, както и всяка друга информация.
 

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.dgarden.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ максимално добре продуктовата линия на търговеца.
 

4. След кликане на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се във ФОРМАТА ЗА ПОРЪЧКИ (КОШНИЦАТА). Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. 
 

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.
 

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

 

II. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

7. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.dgarden.bg на своя компютър.

8. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

9. Интернет магазинът www.dgarden.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

10. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

 

III. ДОСТАВКА

 

11. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 

12. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 

12а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 

12б. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да извършва незначителни промени отнасящи се до сорта на стоката, поради типа на нейното естество, в случаите когато замененият артикул отговаря по вид, цена и вегетативен период на първоначално заявения такъв от Клиента. Това право ТЪРГОВЕЦЪТ изпълнява без да се задължава предварително да уведомява Клиента за същото.

 

13. Сроковете за доставка на стоката варират според климатичните условия съотвения сезон, естеството и вегетационния период на стоката. Търговецът се задължава да уведоми Клиента за съответния срок за доставка на поръчаните артикули.

 

IV. ДРУГИ

 

14. ТЪРГОВЕЦЪТ предлага изпращането на технологична информация относно отглеждането и съхраняването на поръчаните продукти. Същото ТЪРГОВЕЦЪТ изпълнява при изричното искане от страна на Клиента.

 

15. Предоставените снимкови препратки на сайта е възможно да се различават от действително получените, поради различие в контраста на различни компютърни конфигурации и използвания снимков материал. В тези случаи действителния цъфтеж би могъл да се окаже с по-силен или по-слаб цвят от посоченото на сайта.

 

16. При допуснати технологически грешки в стоко съпроводителните документи, страните по настоящия договор имат право  да изискат една спрямо друга съответната кореция.

 

V. ЦЕНИ


17. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до посочения от клиента адрес, освен ако изрично друго не е посочено на сайта.

Плащането на продуктите се извършва чрез наложен платеж на куриера в момента на доставката или чрез банков превод по следната сметка:

IBAN: BG84FINV91501016596153

BIC: FINVBGSF

Първа Инвестиционна Банка АД, получател "Дивайн Гардън" ЕООД. В случай на плащане по банков път, доставката се извършва след получаване на паричния превод.

Транспортът се осъществява чрез куриерска фирма СПИДИ АД на територията на Република България съгласно официално обявените тарифи, които приблизително са:

до 1 кг

3.64 лв.

над 1 до 2 кг

3.64 лв.

над 2 до 5 кг

4.82 лв.

над 5 до 10 кг

7.19 лв.

над 10 до 15 кг

9.55лв

над 15 до 20 кг

9.85 лв

В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

18. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.dgarden.bg.

19. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

20. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.dgarden.bg

21. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите: 

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ДИВАЙН ГАРДЪН ЕООД услуги; 
• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
• да не извършва злоумишлени действия; 
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.dgarden.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
 

22. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

 

23. Клиентът има право да се откаже от вече направена поръчка в рамките на 7 дневен срок от датата на изпращане на заявката. Това той трябва да направи чрез и-мейл или чрез обаждане на дадени за контакт телефонни номера.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

24. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
 

25. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.dgarden.bg
 

26. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.dgarden.bg
 

26а. ТЪРГОВЕЦЪТ прехвърля на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, при получаване на същата след доставка.

 

26б. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да проверява за годността и качеството на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

27. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

28. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

29. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: office@dgarden.bg . ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

30. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

31. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

32. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

32а. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

IХ. ИЗМЕНЕНИЯ

 

33. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

Х. СРОКОВЕ И ДОСТАВКА

 

34. Поръчаните продукти се доставят в цялата страна чрез куриер на СПИДИ АД. 

Доставката е за сметка на клиента.

Цената на доставката се изчислява спрямо теглото и наложения платеж на пратката.

Ориентировъчни цени на доставка по тарифите на куриерска компания СПИДИ АД:

до 1 кг

3.64 лв.

над 1 до 2 кг

3.64 лв.

над 2 до 5 кг

4.82 лв.

над 5 до 10 кг

7.19 лв.

над 10 до 15 кг

9.55лв

над 15 до 20 кг

9.85 лв

 

35. Сроковете за изпълняване на поръчките са както следва:

35a. При направена поръчка от понеделник до сряда, поръчката се изпраща в четвъртък (самата доставка е в зависиммост от графика на куриерска фирма СПИДИ).

35б. При направена поръчка от четвъртък до неделя, поръчката се изпраща в понеделник (самата доставка е в зависиммост от графика на куриерска фирма СПИДИ).

35в. В слувай на плащане по банков път, доставката се извършва на следващия работен ден СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА БАНКОВИЯ ПРЕВОД.

 

Политика за защита на личните данни:

Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от ДИВАЙН ГАРДЪН ЕООД  работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.

В зависимост от конкретния случай ДИВАЙН ГАРДЪН ЕООД  обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:

    обработката е необходима за изпълнение на задълженията на ДИВАЙН ГАРДЪН ЕООД  по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;
    обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
    обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
    налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.

ДИВАЙН ГАРДЪН ЕООД  съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава ДИВАЙН ГАРДЪН ЕООД  да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия. 

При обработването на данните ви ДИВАЙН ГАРДЪН ЕООД  се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси.

С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.

За информация и въпроси, свързани с политиката на ДИВАЙН ГАРДЪН ЕООД  за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!

При изпращане на поръчка или запитване от формата за контакти се счита, че Вие попълвате следната декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни от търговец , куриер и производител/доставчик.

Аз давам съгласието си личните ми даннин, събирани и обработвани от  ДИВАЙН ГАРДЪН ЕООД  във връзка с моя онлайн поръчка или запитване да бъдат предоставени на дружества партньори на  ДИВАЙН ГАРДЪН ЕООД  , които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик , с цел обработка и изпълнение на поръчката и/или запитването.
Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните , както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп , на коригиране и заличаване на събраните данни.